Nagradna igra

UJEMI PRILOŽNOST ODPRTIH VASI


Podari si popoln odklop- glampyarding z udobjem dizajnerskega Maxija in gostoljubjem odprtih vrat domačinov. Od junija 2021 dalje!

3 srečne izžrebance, ki bodo rezervacije nočitev oddali do 30.4.2021, čaka brezplačna vikend nastanitev v Maxiju ( do 4 osebe). 

Več v Splošnih pogojih.

nagrade_web_slo

 Rezerviraj zdaj

SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE »UJEMI PRILOŽNOST ODPRTIH VASI!”

Organizator nagradne igre “Ujemi priložnost Odprtih vasi”  (v nadaljevanju “nagradna igra”) je podjetje Tehnosol d.o.o., Zgornje Pirniče 45D, 1215 Medvode, Slovenija (v nadaljevanju organizator).

Poslanstvo nagradne igre je promocija blagovne znamke Odprte vasi in ponudbe novega turističnega produkta – “Glampyarding” na slovenskem podeželju. Nagradna igra je namenjena spodbujanju interakcije sodelujočih z blagovno znamko, rezervaciji nočitev v Maxijih in spoznavanju bogate lokalne ponudbe domačinov, ki gostom  Odprtih vasi odpirajo vrata 365 dni v letu. 

Sodelovanje v nagradni igri “Ujemi priložnost Odprtih vasi” je omogočeno od 18. 12. 2020 do vključno 30.4. 2021. Nagradna igra poteka na spletni strani www.odprtevasi.si, komunicira in oglašuje pa se na socialnih omrežjih organizatorja ter  preko komunikacijskih kanalov medijskih partnerjev.

V nagradni igri lahko sodeluje polnoletna oseba iz Slovenije ali tujine, ki do 30.4.2021 preko spletne strani www.odprtevasi.si odda najmanj 3 dnevo rezervacijo (2 nočitvi)  nastanitve v Maxiju.

Vsi sodelujočI, ki rezervacije nočitev tudi vplačajo najkasneje do 20.5.2020,  se uvrstijo v končni žreb za podelitev 3 nagrad.

Posamezna oseba se v žreb za nagrade lahko uvrsti samo enkrat.
Nagrajenec je oseba, ki je naključno izžrebana v nagradni igri.

 

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni spletni uporabniki, ki sprejmejo pogoje sodelovanja v nagradni igri.
Sodelovanje je za udeležence brezplačno, vendar sami nosijo vse morebitne stroške spletnega sodelovanja (kot npr. stroške prenosa podatkov, dostopa do svetovnega spleta idr.).

 

Na spletni strani www.odprtevasi.si sodelujoči do 30.4.2021 oddajo rezervacijo za najmanj 3 dnevno nastanitev (2 nočitvi) v Maxi-ju v obdobju od 1.6.2021 dalje.

Ob rezervaciji sodelujoči izpolnijo tudi spletni obrazec s kontaktnimi podatki.

Z oddano rezervacijo in izpolnjenim obrazcem sodelujejo v nagradni igri.

S plačilom rezervacije nastanitve najkasneje do 20.5.2020 se sodelujoči vključijo v žreb za nagrade.

 

Žrebanje nagrajencev bo potekalo v torek, 25.5.2021 v prostorih organizatorja ob prisotnosti 3-članske komisije.

V žrebanje so vključeni sodelujoči, ki zpolnjujejo vse pogoje navedene v točkah 3., 4. in 5. Splošnih pogojev nagradne igre “Ujemi priložnost Odprtih vasi”.

V zaporednem žrebu bodo  izžrebani 3  nagrajenci.

Organizator bo nagrajence o rezultatih žreba obvestil pisno, na e-mail naslov iz spletnega obrazca s kontaktnimi podatki najkasneje 31.5.2020.

Organizator bo najkasneje 31.5.2021 tudi na spletni strani www.odptrevasi.si objavil imena in priimke ter državo bivanja nagrajencev.

 

Organizator v žreb vključuje 3 nagrade:

3x Vikend nastanitev v Maxi-ju ( 2 nočitvi).

Nagrajenci lahko nagrado izkoristijo do decembra 2021 po predhodni uskladitvi termina in nastanitve z organizatorjem. Stroške prihoda in odhoda nagrajenci krijejo sami. Nagrada ni prenosljiva ali izplačljiva v gotovini.

Nagrajenci  morajo najkasneje v roku 14 dni po prejemu obvestila o izidu žreba na elektronski naslov info@odprtevasi.si sporočiti svoje osebne podatke za namen podelitve nagrade, vključno z  davčno številko. Če posamezni izžrebanec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval organizatorju, se razume, da darila ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do nagrajenca in ostane nagrada nepodeljena.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči vnaprej soglašajo, da organizator v primeru, da postanejo nagrajenci, njihova imena in priimke ter državo bivanja objavi na spletni strani www.odprtevasi.si.

 

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • izpad omrežja pogodbenih partnerjev, izpad električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo elektronske pošte, svetovnega spleta ali drugih storitev;
  • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpeli zaradi sodelovanja v nagradni igri in žrebanju;
  • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad, točnost oz. netočnost podatkov uporabnikov ali utaje prejema nagrad.

 

Organizator za čas trajanja nagradne igre zbira osebne podatke, ki so sestavni del spletnega obrazca za oddajo rezervacije nastanitev v Maxi-jih tudi za namen žreba in obveščanja nagrajencev o izidu žrebanja.

Sodelujoči na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov v primeru prejetja nagrade,  uporabi njegove osebne podatke ( ime, priimek, država bivanja) v namen objave na spletni strani organizatorja, ter da se njegova elektronska pošta uporabi za namene obveščanja v primeru, da je nagrajen. V primeru, da bo nagrajenec v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bo organizator osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka) uporabil za namen plačila akontacije dohodnine ter jih v ta namen posredoval pristojnemu davčnemu uradu.

Organizator se obvezuje, da bo osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.04.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter da jih bo uporabljal izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih oziroma pogojih.

V primeru, da udeleženec pred iztekom tega roka zahteva izbris osebnih podatkov, jih bo organizator morda moral kljub temu obdelovati, v kolikor obstaja druga pravna podlaga za obdelavo. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora sodelujoči podati pisni zahtevek na elektronski naslov  .

V primeru, da udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri.

Poleg organizatorja (njegovih zaposlenih) osebne podatke obdelujejo oz. izvajajo določena opravila v zvezi obdelavo le-teh tudi pogodbeni partnerji, ki pokrivajo IT storitve in so prav tako dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov.   Vse podatke povezane z nagradno igro smejo obdelovati zgolj v okviru navodil organizatorja in osebnih podatkov sodelujočih ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti osebnih podatkov sodelujočih.

 

Nagrajenci so zavezanci za dohodnino po zakonu o dohodnini. Organizator bo za izžrebane nagrajence odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi v izžrebančevi državi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajencev.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči soglašajo s Splošnimi pogoji nagradne igre Ujemite priložnost Odprtih vasi.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O takšnih morebitnih spremembah nagradne igre bo organizator sodelujoče obvestil z objavo na spletni strani www.odprtevasi.si in preko e-mail naslova sodelujočih.  Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko sodelujoči pošljejo preko zasebnega sporočila na info@odprtevasi.si.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila začnejo veljati z dnem 15.12.2020.

 

Medvode, 10.12. 2020