Okolje in podnebje

Začutite Odprte vasi kot vaš zeleni dom na prostem. Skupaj lahko poskrbimo, da ostane čist in urejen. Poskrbite za ločeno zbiranje odpadkov in jih na vaših izletih odnesite do namenskih košev za odpadke ali domov.

 

Voda pri nas je čista in pitna, pravica do čiste pitne vode je zapisana tudi v naši ustavi. Priporočamo, da uporabljate ECO steklenice, primerno za večkratno polnjenje, saj lahko v Odprtih vaseh na vsakem koraku natočite pitno vodo. Pomagajte nam ohraniti bogastvo vodnih virov tako, da pri osebni negi raje izberete kratek tuš in med umivanjem zob zaprete pipo. Pomagajte prispevati k varčevanju z energijo tako, da brisače ali posteljnino uporabite večkrat. V Maxijih uporabljamo kozmetične in čistilne pripravke, ki so okolju prijazni in ne načenjajo narave ali njenih občutljivih ekosistemov. Če se vam pokvari naprava ali izprazni baterija, jo odnesite v poseben zbiralnik. Naj okolje in narava lovita svoje signale. Ko je le mogoče, izklopite iz vtičnic vse elektronske in druge naprave.