Narava in pokrajina

Zaradi blage klime je obisk Odprtih vasi gostom prijazen vse dni v letu. Aktivne počitnice, ki vključujejo pohodništvo, kolesarjenje, ježo, športe na vodi, ribištvo, lov, padalstvo, alpinizem,.. imajo vpliv na naravno ravnovesje. Ohraniti ga lahko pomagate tako, da sledite uhojenim in označenim potem.

 

V naših gozdovih prebivajo tri velike, marsikje že izumrle zveri, medved, ris in volk, v sozvočju z ostalo divjadjo (srnjad, divji prašiči, lisice, kuna belica, jazbec, zajčki, race, vrane, srake, polhi, ...). Pri nas je doma veliko vrst netopirjev, poleg številnih ptic, hroščev, metuljev, rib, piškurjev. Ko vstopate v njihov dom, ravnajte pozorno in sledite oznakam. Živali ne poskušajte hraniti. Namesto z avtom Odptre vasi raje odkrivajte peš, na kolesu, ali na konju. Naše reke ( Vipava, Soča, Kolpa, Sava, Drava,..) ponujajo nepozabna vijuganja po neokrnjenih predelih v kajaku, kanuju ali na SUP-u. V spremstvu vodnikov in jamarjev lahko obiščete kraške jame, med katerimi so nekatere urejene v muzeje na prostem. Divje cvetoči travniki so pašniki za avtohtone slovenske čebele. Bodite pozorni na naša čudovita medovita drevesa.