Park Škocjanske jame

Škocjanske jame so od leta 1986 vpisane na UNESCO-v seznam svetovne dediščine. Med vsemi kraškimi jamami na svetu, ki predstavljajo dragoceno naravno dediščino, so Škocjanske jame nekaj posebnega. Ne le največji podzemski kanjon na svetu, ki osupne vsakega obiskovalca, razlogov za izjemno prepoznavnost je v Regijskem parku Škocjanske jame bistveno več. Tu lahko obiskovalci spoznavajo značilno in v svetovnem merilu neponovljivo kraško pokrajino, kjer je na enem mestu največ strnjenih naravnih vrednot oz. naravne dediščine v obliki kraških ali drugih pojavov in zanimivosti. Posebno vrednost daje parku tudi edinstvena in zelo pestra zastopanost rastlinstva in živalstva na razmeroma majhnem prostoru. Park Škocjanske jame se nahaja na skrajnem jugovzhodnem delu matičnega krasa, blizu Divače. Splet Škocjanskih jam je sestavljen iz številnih jam in rovov, udornic, naravnih mostov in ponorov. Ustvarila ga je reka Reka, ki po 50 km dolgem površinskem toku prav tu izgine v kraško podzemlje in se na površju zopet pojavi v izvirih ob Tržaškem zalivu. Njena podzemna soteska izjemnih razsežnosti predstavlja najbolj prepoznaven del Škocjanskih jam. Ta skrivnostni svet privlači ljudi že od pradavnine. V Regijskem parku so številna pomembna arheološka najdišča, ki nakazujejo, da je bilo to območje poseljeno že nekaj tisoč let pred našim štetjem. Številne in dragocene najdbe iz različnih zgodovinskih obdobij pričajo o duhovnih obredjih in uporabi jam kot svetišč. Škocjanske jame in celoten Regijski park uživajo najvišjo stopnjo zaščite, ki omogoča ohranjanje tega neprecenljivega naravnega bogastva v neokrnjeni obliki. Od leta 1986 so Škocjanske jame vpisane na UNESCO-v seznam svetovne kulturne in naravne dediščine. Leta 1999 so bile vpisane na seznam Ramsarske konvencije mednarodno pomembnih mokrišč kot podzemno mokrišče. Celotno območje parka je bilo leta 2004 sprejeto v Unescov program MAB - človek in biosfera kot Biosferno območje Kras.

Park Škocjanske jame

+386 (0)5 70 82 110

http://www.park-skocjanske-jame.si

  Dodaj v moj izbor
Vsi ponudniki

Obiščite nas